Realizujemy projekty unijne z obszaru aktywizacji zawodowej w Polsce i za granicą.
W ramach projektów unijnych możesz nieodpłatnie skorzystać z kompleksowego wsparcia.
Podniesiesz swoje kwalifikacje językowe, zawodowe, pewność siebie. Znajdziemy dla Ciebie odpowiedni staż i pracę,
lub pomożemy Ci założyć własną firmę.
Realizator: Fundacja Partycypacji Społecznej, Dom Pomocy Społecznej w Chojnicach, Bydgoski Zakład Doskonalenia Zawodowego

Termin realizacji: 01.09.2016 - 31.10.2017

Obszar realizacji: województwo pomorskie: powiat chojnicki: gminy Chojnice, Brusy, Czersk

Oferujemy: kursy, szkolenia, staż (stypendium 1 200zł/mc)


Zdobądź doświadczenie, zyskaj pracę!!!

Osoby zainteresowane zdobyciem nowych kwalifikacji zapraszamy do udziału w projekcie pn. „Razem sięgajmy wyżej!”.

Projekt skierowany jest do osób z niepełnosprawnościami, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkałych na terenie powiatu chojnickiego: Chojnice, Brusy, Czersk, bezrobotnych lub biernych zawodowo, o niskim poziomie wykształcenia oraz braku kwalifikacji zawodowych, znajdujących się w niekorzystnej sytuacji materialnej.

Celem projektu jest poprawa jakości działań na rzecz zwiększenia zatrudnienia osób dotkniętych i/lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, poprzez wdrażanie kompleksowych programów aktywizacji społeczno – zawodowej, w oparciu o ścieżkę reintegracji stworzoną indywidualnie dla każdego uczestnika projektu.

Szczegółowe kryteria rekrutacji:
  • Miejsce zamieszkania: gminy powiatu chojnickiego: Chojnice, Brusy, Czersk
  • Status na rynku pracy: osoby bezrobotne bądź bierne zawodowo (ustalony III profil pomocy)
  • Status materialny: osoby znajdujące się niekorzystnej sytuacji materialnej, którym przysługuje prawo do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego (osoby samotnie gospodarujące – dochód nie przekracza 634,00 zł, osobie w rodzinie - dochód nie przekracza na osobę 514,00zł)
  • Miejsca w projekcie: przewidziano udział 35 kobiet i 31 mężczyzn
  • Niepełnosprawność: w pierwszej kolejności rekrutowane będą osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności

Etapy projektu:
Rekrutacja uczestników projektu
Wsparcie indywidualne
- doradztwo zawodowe – 3h
- poradnictwo psychologiczne – 2h
- poradnictwo prawne – minimum 1 spotkanie indywidualne z prawnikiem
- pośrednictwo pracy – minimum 2h spotkań z pośrednikiem pracy
Wsparcie grupowe
- integracja społeczna i animacja środowiskowa
- rozwój kompetencji osobistych, społecznych oraz zdrowie emocjonalne,
- techniki aktywnego poszukiwania pracy
Kursy/szkolenia zawodowe – służące podniesieniu kwalifikacji zawodowych
Odbycie 5 miesięcznych  staży zawodowych – dostosowany pod indywidualną ścieżkę kariery uczestnika. W trakcie trwania stażu każdy uczestnik otrzyma 1200,00 zł stypendium stażowego miesięcznie.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 574 741 888 lub 603 941 870 lub wysyłając e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Formularz zgłoszeniowy, prosimy wysyłać pocztą, lub złożyć osobiście w biurze projektu:

Biuro projektu:
FUNDACJA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ
UL. LICHNOWSKA 5
89-620 CHOJNICE
 
lub mailowo na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dokumenty do pobrania:

Formularz zgłoszenia uczestnika
Deklaracja uczestnictwa
Oświadczenie uczestnika projektu 1
Regulamin rekrutacji
Regulamin warunków uczestnictwa
Umowa
Oświadczenie uczestnika projektu 2

Projekt jest realizowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, w ramach osi priorytetowej 6: Integracja, Działania 06.01. Aktywna integracja Poddziałanie 06.01.02. Aktywizacja społeczno - zawodowa, finansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.


Projekt realizowany w partnerstwie:
Projekt współfinansowany z środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Wartość dofinansowania z UE: 938 277,05 zł 

Podaj swój adres e-mail w celu otrzymywania najnowszych informacji:

Nasz kanał na YouTube
zobacz
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.