Pracownicy Profesji to doświadczony zespół specjalistów, który po zapoznaniu się z Twoimi potrzebami
i preferencjami pomoże Ci w wyborze najbardziej odpowiedniej usługi dla Ciebie i Twojej firmy,
na podstawie przeprowadzanej wcześniej bezpłatnej analizy potrzeb.
ECCC wyznacza standard kompetencji użytkowników technologii informatycznych na różnych poziomach: od podstawowego, poprzez średniozaawansowany i zaawansowany, aż po najwyższy – eksperta. Obszary wykorzystania technologii informatycznych zostały podzielone na ogólny i branżowy.

Do ogólnego obszaru kompetencji ECCC należą następujące moduły certyfikacyjne: Sprzęt i oprogramowanie komputerowe, Edycja dokumentów, Obliczenia arkuszowe, Bazy danych, Multimedia, Technologie informacyjno-komunikacyjne, Technologie mobilne oraz Grafika biznesowa.

W obszarze branżowym wyróżniono następujące moduły: e-Nauczanie, Służba zdrowia oraz Obsługa turystyki. Lista modułów branżowych, ale też i ogólnych, będzie ustawicznie rozszerzana.

Różnorodność obszarów i poziomów certyfikowanych kompetencji umożliwia elastyczne dostosowanie poziomu zweryfikowanych umiejętności i wiedzy pracownika do wymagań na każdym konkretnym stanowisku pracy.
Stopień spełnienia przez osobę wymagań kompetencyjnych dla każdego poziomu i modułu certyfikatu ECCC sprawdzany jest przy pomocy egzaminu, którego czas trwania i zawartość merytoryczna zależy od poziomu certyfikacji. Po zakończeniu egzaminu wydawany jest Certyfikat ECCC zaświadczający o stopniu spełnienia wymagań ECCC (w
procentach) przez zdającego. Egzaminom ECCC może się poddać każda osoba. Może ona wybrać dowolny moduł i poziom certyfikacji swoich kompetencji.

 

Zalety standardu ECCC


Elastyczność
System certyfikacji ECCC nie narzuca kolejności zdawania poszczególnych modułów i poziomów. Każdy może sobie dobrać indywidualnie zarówno zakres jak i poziom weryfikowanych kompetencji. Można w ten sposób dostosować swoje kompetencje do potrzeb stanowiska pracy.

Standaryzacja
Egzaminy ECCC są tak skonstruowane by sprawdzić kompetencje zdefiniowane w sylabusach ECCC. Sylabusy są elementem standardu i są upublicznione. Wyznaczają zakres egzaminów i mogą służyć jako podstawa do opracowywania programów szkoleń.

Dokładność oceny poziomu kompetencji
Rezultat egzaminu podawany jest w % co pozwala precyzyjnie określić poziom kompetencji posiadacza certyfikatu ECCC. Specjalna konstrukcja egzaminu (w tym: pełne pokrycie pytaniami wszystkich zagadnień z sylabusu) zapewnia poprawność oceny.
Takie podejście, znane z innych systemów egzaminacyjnych, umożliwia wykorzystanie rezultatów egzaminu ECCC do różnych celów, w tym do wstępnej ewaluacji poziomu umiejętności osób (np. w trakcie rekrutacji na szkolenia), monitorowania przyrostu kwalifikacji w procesie kształcenia oraz do oceny końcowego poziomu kompetencji.
Wysoka dokładność oceny umożliwia wykorzystanie metod statystycznych do precyzyjnej i ilościowej oceny jakości procesu kształcenia oraz poziomu jego uczestników.

Obiektywność
Egzaminy ECCC na poziomach A i B są realizowane przy pomocy Systemu Egzaminacyjnego ECCC, który całkowicie losowo tworzy zestaw egzaminacyjny oraz sprawdza poprawność odpowiedzi. Nadzór nad prawidłowością realizacji procedur sprawuje Egzaminator ECCC. Egzaminy ECCC na poziomach C i D są realizowane w postaci projektowej – egzaminowany realizuje złożone i kompleksowe zadania. Rezultaty takiego egzaminu oceniane są przez specjalnie przeszkolonych Egzaminatorów ECCC. W miarę wzrostu poziomu wzrasta również czas trwania egzaminu.

Natychmiastowa gratyfikacja
W przypadku Egzaminów ECCC na poziomach A i B System Egzaminacyjny ECCC natychmiast sprawdza egzamin, podaje rezultat i drukuje papierowy Certyfikat ECCC. Egzaminowany nie czeka na certyfikat i nie ponosi dodatkowych kosztów, związanych z jego wydaniem.

Rozszerzalność
W miarę rozwoju technologii informatyczno-komunikacyjnych i jej zastosowań tworzone są nowe moduły certyfikacji kompetencji ECCC. Pozwala to na dostosowanie certyfikacji do zmieniającego się świata.

Innowacyjność
System certyfikacji ECCC dzięki swoim cechom, takim jak elastyczność, dokładność, rozszerzalność, niezależność od platformy oraz, przede wszystkim, dzięki możliwości dostosowania poziomu i zakresu certyfikacji do potrzeb odbiorcy jest innowacyjnym systemem w skali europejskiej. Zachowywane są przy tym najważniejsze cechy
poprawnego systemu certyfikacji: obiektywność, standaryzacja i wysoka jakość.

Wysoka jakość
Fundacja ECCC wdrożyła, komputerowo wspomagany, system zapewnienia wysokiej jakości opracowywanych i modyfikowanych modułów certyfikacyjnych. System automatyzuje prace związane z opracowaniem zakresu certyfikatu (zgodnie z zaleceniami KRK/ERK), jego weryfikację przez ekspertów-recenzentów, opracowanie i weryfikację pytań egzaminacyjnych oraz zbieranie i wykorzystywanie uwag, pojawiających się w trakcie realizacji egzaminów.
 
Sprawdź nasz certyfikat
Akceptuję regulamin

* pole obowiązkowe


Podaj swój adres e-mail w celu otrzymywania najnowszych informacji:

Nasz kanał na YouTube
zobacz
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.